METODOLOGIA DE TREBALL

Actualment ens trobem amb la necessitat de reprendre, novament, el projecte i fer una revisió de les diferents descripcions de llocs de treball d’acord amb les competències i el seu nivell de desenvolupament i/o responsabilitat.

 1. Model de gestió per competències
 2. Panel d'experts

Model de gestió per competències

Actualment ens trobem amb la necessitat de reprendre, novament, el projecte i fer una revisió de les diferents descripcions de llocs de treball d’acord amb les competències i el seu nivell de desenvolupament i/o responsabilitat.

El punt de partida d'aquest nou model de treball és la competència però, què entenem per competències professionals?És un “conjunt de coneixements, habilitats, actituds i característiques personals que diferencien els professionals excel·lents i que estan en la base d’uns comportaments laborals considerats òptims per la pròpia organització”. Per dur a terme aquesta tasca hem previst treballar-ho amb la metodologia dels panels d’experts.

Panel d'experts

DEFINICIÓ Reunió, generalment dirigida per un moderador, en què una mostra d'experts de l'àmbit, en aquest cas professional, exposen el seu punt de vista sobre un tema específic. En el nostre cas els panels d’experts analitzaran els diferents perfils professionals del CPNL.

REQUISITS PER FORMAR PART D’UN PANEL D’EXPERTS El requisit indispensable és l’experiència professional en l’àmbit que es tracti, l’expert ha d’estar molt qualificat en l’àrea objecte d’avaluació i ser reconegut i respectat pels seus homòlegs. És molt important també que tingui alta capacitat per treballar en equip.

Les persones que formaran part de cada panel d’experts seran seleccionades amb la col·laboració de les direccions dels CNL i s’intentarà que hi hagi una mostra representativa de cada perfil professional del CPNL, així com del territori. Si esteu interessats a participar en els panels d’experts podeu sol·licitar-ho emplenant aquest formulari.

La persona que faci de moderador/a també serà seleccionada d’entre el personal dels CNL i de SC, és molt important per al bon funcionament del panel que hi hagi una independència del moderador en relació amb el tema que s’hagi d’avaluar, és a dir, que no tingui explícitament conflicte d’interessos.

NORMES DE FUNCIONAMENT No existeix un mètode de treball únic. Amb caràcter previ a l’inici del panel d’experts es facilitarà la documentació que ja existeix sobre el catàleg de llocs de treball (fitxes d’Ajilon, fitxes posteriors, diccionari de competències i els resultats dels qüestionaris, si n’hi ha), per tal d’optimitzar les sessions de treball.

L’objectiu de cada panel serà elaborar un document que actualitzi la descripció de cada lloc de treball. En aquesta fitxa ha de constar-hi: la missió del lloc de treball, les funcions i el perfil professional i competencial. Aquest, doncs, serà el producte visible del panel. Per a la primera reunió, tothom ha d’haver-se llegit la documentació existent sobre el perfil a analitzar. Es proposa un mes per finalitzar la feina de cada panel d’experts. Tot i que es recomana fer de 3 a 5 sessions de treball, els membres del panel poden decidir fer-ne més sense superar el termini proposat, sempre que sigui possible i d’acord amb les necessitats del servei. Les reunions es faran en divendres per tal de no destorbar l’activitat dels centres de treball o destorbar el mínim. Els membres del panel poden acordar altres dies per reunir-se sempre que sigui possible d’acord amb les necessitats del servei. De cada sessió es farà una acta. L’acta l’han d’elaborar els membres del panel, com ells mateixos decideixin i ho planifiquin.

FUNCIONS DEL MODERADOR/A La persona que moderi el panel d’experts té un paper essencial. Les seves funcions són aquestes: • dinamitzar el grup • facilitar el consens • integrar les opinions dels membres del panel per intentar perfeccionar les reflexions realitzades • organitzar la feina, si s’escau • representar el panel davant la comissió paritària del catàleg de llocs de treball i el CPNL

NOMBRE DE PANELS

 1. PANEL 1: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil de responsables de servei.
 2. PANEL 2: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil de tècnic de normalització lingüística de servei unipersonal.
 3. PANEL 3: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil d’administratiu.
 4. PANEL 4: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil de tècnic de normalització lingüística.
 5. PANEL 5: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil de coordinadors.
 6. PANEL 6: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil de delegades.
 7. PANEL 7: En aquest panel es treballaran les característiques del perfil de directors.
 
cataleg/situacio_actual.txt · Darrera modificació: 07/01/2016 13.15 per Gemma Segura
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Netvibes