3.1 Llengua i cultura

Els tres grans propòsits del programa Llengua, cultura i cohesió són reforçar l'aprenentatge i l'ús del català a través del foment de la lectura, facilitar espais d'ús de la llengua a l'alumnat dels cursos i als participants del VxL i facilitar-los el coneixement de l’entorn local i nacional.

Per assolir aquests objectius es duen a terme activitats que interrelacionen la llengua amb la cultura a tots els centres de normalització lingüística, aprofitant la força que brinda el treball en xarxa i la cooperació amb altres institucions i organismes del món de la cultura.

Activitats de llengua i cultura

**4.760 activitats de llengua i cultura. 219.543 participants**

El nombre d’activitats ha estat de 4.760, una xifra molt similar a la de l’any 2014, i el nombre d’usuaris o participants ha estat de 219.543, un 51,8% més que l’any anterior. Això deixa ben clara la importància i el valor que tots els agents de la llengua i la cultura atorguen al programa.

Taula 11. Participants i activitats de llengua i cultura. Any 2014 i 2015

Any 2014 Any 2015
Activitats 4.741 4.760
Participants 154.814 219.543

Les activitats que s’han organitzat són:

Taula 12. Participants i activitats de llengua i cultura. Any 2015

Activitats Participants
Clubs de lectura 537 5.587
Altres activitats de foment de la lectura (Any Muntaner, Dia Mundial de la Poesia…) 1.507 31.167
Altres activitats culturals i lingüístiques 2.347 176.163
Activitats de coneixement de l'entorn 369 6.626
TOTAL 4.760 219.543


Foment de la lectura

**2.044 activitats de foment de la lectura**

Llegir, saber llegir i comprendre un text en el format que sigui, són competències que faciliten l'aprenentatge i al mateix temps obren portes per poder formar part de comunitats que intercanvien coneixements. Per això, el Consorci es proposa fer arribar a tota la ciutadania adulta la possibilitat de llegir per aprendre, de llegir per comprendre, de llegir per gaudir i, per tant, de llegir per interactuar amb la comunitat.

Durant l’any 2015 s’han dut a terme diverses activitats per fomentar la lectura dins i fora de l’aula.

Gràfic 7. Activitats de foment de la lectura. Percentatges. Any 2015

Clubs de lectura

Els clubs de lectura són espais de trobada i d’intercanvi de lectures entre alumnes, VxL i persones d’entitats vinculades al centre. Són espais per llegir i per interpretar textos a través de les vivències i de les emocions que generen entre lectors. D'aquesta manera, a través del vincle que s’estableix a partir de les històries dels llibres es teixeix una bona part de la cohesió social.

Els centres han organitzat, i també coorganitzat juntament amb altres entitats, clubs de lectura, amb la finalitat de compartir històries, pensaments i coneixements i per practicar la comprensió de les paraules i ser capaços d’aprendre i de relacionar-se més.

Una bona part dels clubs que s’organitzen són de lectura fàcil i tenen l’objectiu d’acompanyar les persones amb poca pràcticalectora o les persones nouvingudes amb poc domini del català que tenen dificultats lectores. La lectura fàcil fa possible la comprensió d’obres complexes i està dissenyada per ser una lectura fluida, amb el suport del vocabulari i, sobretot, amb el suport del conductor de les sessions.

També s’han organitzat clubs de lectura adreçats a lectors més avançats, que busquen un punt de trobada per compartir amb altres lectors la interpretació d’una obra literària i, per tant, a través d’aquestes interaccions també s’estableixen vincles de cohesió social.

Autors a les aules

La participació en el projecte «Autors a les aules», de la Institució de les Lletres Catalanes, facilita el contacte directe entre els escriptors i els alumnes. Així, s’estableix un diàleg sobre la seva obra i altres temes relacionats amb el fet literari. Durant el 2015 els centres o serveis i els autors que han participat en aquest projecte són els següents:

Acostament a la cultura. Altres activitats lingüístiques i culturals

Organitzar sortides amb els alumnes i amb els participants al Voluntariat per la llengua per visitar les exposicions que es fan a les ciutats, per anar al teatre o al cinema, per assistir a conferències, etc. són activitats complementàries que permeten practicar la llengua en situacions reals properes als alumnes. Tant a l’aula com fora, aprofitar les festes per facilitar el coneixement de la cultura, els costums i les expressions populars, és una oportunitat de cohesionar grups i de contribuir a fer arrelar els alumnes a la vida cultural i social del municipi.

Gràfic 8. Altres activitats lingüístiques i culturals. Percentatges. Any 2015

Contes del món

La participació dels alumnes al concurs Contes del món és una activitat engrescadora de foment de la lectura, de pràctica oral i de divulgació de la cultura popular a les aules. Es tracta d’un concurs organitzat per l’entitat COMSOC, en la qual el CPNL hi participa gràcies al suport de la DGPL, i que recull contes en podcast, per escrit i amb il·lustració, creats per alumnes o per VxL. COMSOC penja tots els contes al seu web i mitjançant una primera votació popular i una segona d’experts, els participants es poden veure gratificats per ser semifinalistes o finalistes i gaudir de la publicació dels contes en un llibre.

Els alumnes aprenen llengua des d’una experiència ben real i poden intercanviar vivències i històries de transmissió oral de diferents cultures, per tant, també és una experiència de cohesió social.

Enguany hi han participat vuit centres de normalització amb 29 contes, dels quals 18 han quedat semifinalistes i set, finalistes. El resultat es pot visibilitzar en el llibre i en el web de COMSOC (http://www.contesdelmon.org/ca/).

#ViquiAulaCat

El CPNL ha signat un conveni amb l’Amical Wikimedia per encetar una activitat de publicació d’articles, amb la col·laboració de l’alumnat i dels tècnics del CPNL.

Preparar, escriure i revisar a l'aula un text que esdevindrà un article per ser publicat converteix l’aprenentatge en una pràctica real i significativa. Enguany, per tal de compartir l’activitat de manera més festiva, s’han publicat tots els articles generats per l'entorn del CPNL el mateix dia i se n’ha fet ressò a les xarxes socials amb l'etiqueta #ViquiAulaCat. S'han publicat 106 articles entre ampliacions i traduccions a altres llengües, com l’ucraïnès o el rus i ha comptat amb 357 participants.

Diades i commemoracions

Amb les activitats de celebració de les diades i commemoracions més destacades de la nostra cultura, el Consorci vol donar a conèixer els trets més rellevants de la cultura catalana, les tradicions i la diversitat d’autors literaris i artístics a la població en general.

La implicació del CPNL en la celebració de les diades i commemoracions ha inclòs el treball a les aules de català i l’organització de diversos actes per part dels CNL, per divulgar l’obra i figura dels autors catalans. Algun dels actes ha comptat amb la col·laboració del Departament de Cultura i de diverses entitats i organismes, com ajuntaments, escoles, biblioteques, ràdios municipals, associacions i centres culturals, entre d'altres. El Consorci també ha difós aquestes activitats a la pàgina web de Llengua i cultura i a les seves xarxes socials. Diàriament, a la pàgina inicial del web del CPNL i a les pàgines de CNL s’han visualitzat frases dels autors i cantants homenatjats durant el 2015.

Dia Internacional de la Llengua Materna

**66 activitats, de les quals 23 són actes públics a 21 poblacions**

El novembre de 1999, la Conferència General de l'Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) va proclamar el Dia Internacional de la Llengua Materna. L’objectiu és promoure totes les llengües del món i donar a conèixer la diversitat lingüística i el plurilingüisme.

El dia 21 de febrer, els centres organitzen activitats, especialment de difusió del valor de les llengües, per celebrar el Dia Internacional de la Llengua Materna.

Dia Mundial de la Poesia

**102 activitats, de les quals 75 són actes públics a 54 poblacions**

La celebració del Dia Mundial de la Poesia és una iniciativa de la Institució de les Lletres Catalanes i la Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO.

Aquest any, el poeta escollit ha estat Jaume Pont (Lleida, 1947). El seu poema Illa escrita s’ha traduït a vint llengües, les oficials a Catalunya i algunes d’escollides, entre les que parlen els nous ciutadans del país. A partir d’aquesta proposta, el Consorci organitza activitats a l’aula i actes diversos, com la lectura de poemes en públic, per apropar la poesia, i especialment la de Jaume Pont, als alumnes i als participants al VxL. Les activitats a l’aula consisteixen a fer lectures, anàlisis de poemes, descobriment de lèxic, interpretació i comentari de les emocions que generen, traduccions a les llengües dels alumnes, etc.

L'acte central del Dia Mundial de la Poesia, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes, es va fer el dia 21 de març a l’Arts Santa Mònica, de Barcelona. El CPNL va participar en aquesta celebració amb la intervenció d’una parella lingüística i una alumna del CNL de Barcelona, Yukyko Takahashi, peruana (voluntària); Diana Salagub, moldava (aprenenta), i Fen Qi, xinesa (alumna), que van recitar el poema de Jaume Pont en català, en quítxua, en romanès i en mandarí.

Els centres organitzen actes públics, sovint col·laborativament amb altres organismes, com és el cas del Vermut poètic, que va organitzar el CNL de Tarragona a la Biblioteca Pública d'aquesta ciutat, i també organitzen activitats a les aules o als clubs de lectura que tenen en funcionament, com per exemple l’esmorzar poètic que es va organitzar a la Delegació d’Horta-Guinardó del CNL de Barcelona.

Al blog Emociona’t amb la poesia hi ha constància de moltes de les activitats i actes que s’han fet des dels centres.

Sant Jordi

**230 activitats i actes públics**

Sant Jordi és una bona oportunitat per donar a conèixer la cultura catalana i fomentar la lectura entre la població que surt al carrer per gaudir d’aquesta festa. Enguany, el CPNL ha organitzat 230 actes públics i activitats amb l’objectiu de fer partícips tots els usuaris de la diada. S'organitzen lectures, recitals, concursos, intercanvis de llibres, itineraris literaris, etc.

Des de l’any 2005 el Parlament de Catalunya i la Institució de les Lletres Catalanes organitzen l’acte Lletres al Parlament, que enguany s'ha emmarcat en la commemoració del 750è aniversari del naixement de Ramon Muntaner. Una alumna i la parella lingüística del VxL del CNL Eramprunyà, Lacramioara Stoica i Joan Ceron, i la directora general de Política Lingüística i presidenta del CPNL, Ester Franquesa, van participar en la lectura de diversos fragments de La Crònica de Ramon Muntaner.

Ramon Muntaner, l’escriptor de l’any

**53 actes**

750 anys del naixement de Ramon Muntaner (Peralada, 1265 – Eivissa, 1336), cronista. L’Any Muntaner és una iniciativa de l’Ajuntament de Peralada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona, especialment, i la col·laboració de diverses institucions i organismes d'arreu dels Països Catalans. Ramon Muntaner fou l’autor d'una de les quatre Grans Cròniques, una joia de la historiografia catalana medieval.

El setembre de 2015 l’escriptor penedesenc Jordi Llavina va presentar una actualització al català modern de l’obra de Ramon Muntaner L’expedició dels catalans a Orient, publicada per l’Editorial Barcino, dins de la col·lecció «Tast de clàssics». El llibre, que narra les aventures bèl·liques de Roger de Flor al capdavant dels almogàvers a Bizanci i a Grècia durant els primers anys del segle XIV, va servir als CNL per apropar la figura de Muntaner a l’alumnat del CPNL i a la població en general.

El Consorci per a la Normalització Lingüística s'ha afegit a la celebració de l'Any Muntaner organitzant diversos actes commemoratius i treballant la seva figura i la seva obra a les aules. Els alumnes han llegit i parlat del personatge, han visitat l’exposició, han anat a conferències i, finalment, els alumnes i els centres han penjat fotografies a les xarxes de les activitats que han fet o d’espais amb el nom del cronista i amb l’etiqueta #ramonmuntanercpnl.

Per exemple, els alumnes de l'SLC de Figueres van llegir fragments de l’obra de Muntaner davant l’estàtua del cronista, o els alumnes del CNL de Tarragona van visitar l’exposició El temps dels almogàvers, Ramon Muntaner, al Museu d’Història de Catalunya (Barcelona) o el CNL de Lleida va inaugurar el curs acadèmic amb una conferència sobre el cronista.

Activitats relacionades amb altres autors: Pedrolo, Guillem d’Efak, Ovidi Montllor

Altres commemoracions literàries del 2015 han estat els 25 anys sense Manuel de Pedrolo i 20 anys sense Guillem d’Efak i sense Ovidi Montllor. Aquests fets també han estat un bon motiu per recordar-los i organitzar o coorganitzar diversos actes amb altres entitats locals i treballar la seva obra a les aules. Els CNL, localment, també han commemorat altres efemèrides literàries vinculades al seu territori.

Guillem d’Efak

**14 actes**

20 anys de la mort de Guillem d'Efak (Asobla, Rio Muni, Guinea Equatorial, 1929 – Palma de Mallorca, 1995), poeta i cantautor. Guillem d'Efak, un dels grans noms de la Nova Cançó, va treballar la cançó popular mallorquina, el blues i el jazz.

Ovidi Montllor

​​​​​​​

**42 actes**

20 anys de la mort d'Ovidi Montllor (Alcoi, 1942 – Barcelona, 1995), actor, cantant i escriptor. Montllor, cantautor valencià de la Nova Cançó i actor, amb una extensa trajectòria professional.

Manuel de Pedrolo

**53 actes**

25 anys de la mort de Manuel de Pedrolo (l'Aranyó, 1918 – Barcelona, 1990), escriptor. Manuel de Pedrolo, novel·lista, dramaturg, poeta i traductor, és un dels escriptors més prolífics de la literatura catalana contemporània.

Facilitar el coneixement de l’entorn

Per al CPNL és una tasca imprescindible fer de mediador entre els espais del municipi i els alumnes, especialment els de nivell inicial, i els participants al VxL. Fer conèixer els mercats, les biblioteques, els barris, els ajuntaments, les associacions i entitats ciutadanes, etc., contribueix a fer que les persones que participen en les activitats del Consorci reconeguin l’entorn com a propi i se'n sentin part.

En aquest context, el Consorci ha incorporat el curs Coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic, o mòdul C del Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, a l’oferta formativa d’enguany, d’acord amb la Direcció General per a la Immigració.

Les dades d’aquests cursos es poden consultar a l’eix 2.

Gràfic 9. Activitats de coneixement de l’entorn. Percentatges. Any 2015

 
memoria2015/3cultura/llenguaicultura.txt · Darrera modificació: 07/07/2016 08.42 per Cristina Aguilera
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes