4.2 Empreses i establiments comercials

Atendre els clients en la seva llengua és un element clau per oferir un servei de qualitat. Cada vegada més empreses són conscients d’aquest fet i incorporen la llengua catalana en la seva oferta. Una gestió correcta del multilingüisme és una manera de tractar individualment cada persona. Les empreses que també incorporen el català estan en sintonia amb les expectatives del client.

Català i empresa, ja estàs al dia?

1.300 agents econòmics reben el butlletí «Llengua i empresa»

Al llarg de l’any, s’ha continuat treballant per poder estendre el programa Català i empresa. Ja estàs al dia? a tots els CNL, la qual cosa permetrà posar punt final al projecte pilot iniciat a finals del 2014 en cinc centres. Aquesta feina s’ha concretat en diverses actuacions.

La primera va ser constituir diversos grups de treball, formats pels assessors tècnics. Aquests grups tenien diversos objectius: elaborar materials de suport per visitar les empreses (models de carta i de correu electrònic de presentació, model de pressupost, model de proposta d’actuació, etc.); marcar una pauta en l’oferta econòmica dels serveis; dissenyar el catàleg de serveis; elaborar i adaptar les instruccions del programari de gestió de clients (CRM) a les necessitats específiques del Consorci i, finalment, redissenyar la pestanya «empresa» de la pàgina web.

La segona actuació va ser recollir tota la informació i documentació generada a les comissions en un wiki, que es compon de cinc apartats: la presentació i definició del programa Català i empresa. Ja estàs al dia?, una descripció de les fases de venda, els materials elaborats per visitar les empreses, les instruccions del CRM i, finalment, el procés per dur a terme una auditoria lingüística.

El tercer i darrer eix d’actuació va pivotar a l’entorn de la formació. Els assessors tècnics van assistir a sessions per aprendre el funcionament del CRM, per tenir nocions de la bonificació per la Fundació Tripartita i per realitzar una auditoria lingüística.

Al marge d’aquestes activitats, el mes de novembre s'ha enviat el primer número de Llengua i empresa, un butlletí digital editat mensualment pel CPNL i pensat específicament per al teixit econòmic. El butlletí consta de tres seccions, en què tenen cabuda actuacions que els CNL duen a terme amb les empreses, els serveis que el CPNL presta al sector econòmic, dubtes lingüístics relacionats principalment amb aquest àmbit i recursos lingüístics a Internet. El butlletí el reben 1.337 agents econòmics, distribuïts de la manera següent:

Gràfic 10. Nombre d'organitzacions que han rebut el butlletíCatalà i empresa. Ja estàs al dia?. Any 2015

Formació a les empreses

El CPNL posa a disposició de les empreses i comerços un ampli ventall formatiu per donar resposta a totes les necessitats comunicatives: més de 40 cursos de comunicació oral, de comunicació escrita, d’específics per sectors i de generals permeten a cada organització trobar la formació més adequada a les seves necessitats.

Les dades de sota mostren l’activitat formativa a les empreses durant el 2015:

Taula 14. Nombre de cursos i inscrits del sector de l'economia. Any 2015

CursosInscrits
Cursos Servei Ocupació de Catalunya (SOC)701.168
Organitzacions sindicals i empresarials13352
Sanitat216
Altres empreses16167
TOTAL1011703

Organitzacions sindicals i empresarials: s’han fet cursos a la Unió Sindical Obrera de Catalunya, a la Federació de Serveis Públics de la UGT i a Comissions Obreres.

Sanitat: s’han fet cursos al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat de Catalunya, a l’Hospital Sant Joan de Déu, a la Fundació Althaia (Xarxa Assistencial de Manresa), al Sindicat d’Infermeria SATSE i a CATLAB, Centre d’Analítiques de Terrassa.

Altres empreses: s’han impartit cursos a RENFE i a la Fundació Privada Mina d’Aigües de Terrassa.

Pel que fa al sector de la restauració i hoteleria, s’han fet 1.622 inscripcions a cursos generals del CPNL de persones que treballen en aquest sector.

Al vostre servei

Al vostre servei és un programa per millorar la disponibilitat lingüística de les persones que treballen en el sector serveis atenent el públic. Consisteix en unes sessions creades per incrementar les habilitats comunicatives dels treballadors en l’atenció al client, posant l’èmfasi en el respecte de la tria de llengua de la clientela i l’ús preferent del català. L’objectiu és garantir que els clients puguin exercir el dret d'utilitzar el català en els seus actes de compra, tal com recull el marc legal vigent.

Aquesta actuació s’emmarca en el conveni subscrit el 2014 pel CPNL, l’Associació Catalana de Supermercats i Distribuïdors (Cat-Dis) i la Confederació de Comerç de Catalunya per fomentar l’ús del català en l’atenció al públic. Condis ha estat la primera empresa de Cat-Dis a tirar endavant aquesta formació. L’any 2015, el CNL Ca n’Ametller ha impartit deu sessions de sensibilització amb 91 assistents, i el CNL de Sabadell n’ha fet dotze, amb un total de 110 assistents.

Activitats en el sector del comerç i l’empresa amb la Diputació de Barcelona

El CPNL ha rebut l’encàrrec de la DGPL de tirar endavant 1.125 hores de formació en comerços i empreses de l’àmbit territorial propi de la Diputació de Barcelona. Mitjançant el conveni que ha subscrit amb el Departament de Cultura, la Diputació de Barcelona vol incidir en projectes de foment del català que contribueixin a fomentar la qualitat, el prestigi i la difusió de la llengua.

Els cursos que s’han proposat, d’acord amb les oficines de promoció econòmica territorials, han estat de continguts i nivells molt diversos: des de cursos de nivell bàsic, amb l’objectiu de millorar les possibilitats de treballar en el sector del comerç per a les persones que encara no parlen català, fins a cursos per millorar la comunicació en l’àmbit de l’empresa: cursos Com fer presentacions orals, Redacció de cartes i correus electrònics, etc.

Cursos per a la millora de la formació ocupacional amb el Servei d’Ocupació de Catalunya

El coneixement de la llengua catalana facilita l’accés al mercat laboral. Amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur i amb coneixements nuls o molt baixos de català, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha encarregat al CPNL, des de l’any 2011, la gestió i l’organització de cursos per a aquest col·lectiu dins el programa Aprèn.cat.

Els alumnes dels cursos s’han distribuït entre el nivell Inicial (persones sense coneixement de cap llengua romànica), nivell Bàsic 1 (persones amb coneixements d’alguna llengua romànica diferent de la catalana), i nivells del Bàsic 2 a l’Elemental 3 (persones amb coneixements de llengua catalana).

Amb aquesta actuació s’ha arribat a 38 poblacions i hi han participat 19 CNL.

Taula 15. Cursos per a la millora de la formació ocupacional (SOC). Any 2015

CursosInscripcions
CNL de Barcelona7119
CNL de l’Hospitalet591
CNL Eramprunyà116
CNL El Prat de Llobregat227
CNL de Badalona i Sant Adrià8129
CNL del Maresme676
CNL L’Heura242
CNL de Sabadell119
CNL Vallès Occidental 3227
CNL de Terrassa i Rubí464
CNL del Vallès Oriental349
CNL d’Osona228
CNL Montserrat475
CNL de Tarragona6103
CNL de Lleida115
CNL de Girona699
CNL de les Terres de l’Ebre345
CNL de l’Àrea de Reus Miquel Ventura365
CNL de l’Alt Penedès i el Garraf479
TOTAL701.168

Convenis i acords signats

Les actuacions per fomentar l’ús del català en l’àmbit econòmic es formalitzen a través d’acords i convenis de col·laboració. La taula següent mostra el nombre de documents signats el 2015.

Taula 16. Convenis i acords signats al sector d'economia. Any 2015

Establiments col·laboradors VxL 775
Establiments de jocs i joguines 84
Altres empreses i organitzacions empresarials 106
TOTAL 965


 
memoria2015/4promocio/empreses.txt · Darrera modificació: 07/07/2016 08.57 per Cristina Aguilera
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes