6.4 Organització interna

L’equip professional

El 2015 el CPNL ha comptat amb 679 efectius, repartits en les següents categories professionals:

Gerent1
Directors d'àmbit3
Directors de CNL22
Cos tècnic550
Cos administratiu i subaltern103
679

La formació interna, un element clau

El Pla de formació del CPNL està orientat a assolir els objectius estratègics i els projectes anuals, a més de vetllar per la qualitat i pel desenvolupament professional dels treballadors. Així, es treballa per aconseguir que el personal pugui dur a terme tant les tasques habituals com les competències específiques d’un determinat programa. A més, la formació també està orientada a la millora de l’organització i la interconnexió dels treballadors del CPNL.

Cal destacar, també, l’aposta pel treball per projectes o per objectius. Amb aquesta finalitat, el 2014 es va iniciar un programa de desenvolupament de les competències professionals vinculades a la gestió de projectes i a l’impuls de projectes de millora, que ha continuat el 2015 i que ha culminat amb una millora del nivell de professionalització que afavoreix la contribució en l’assoliment dels objectius mitjançant el desenvolupament de valors compartits, basats en la confiança i la transparència, que alhora fomenten la delegació i l’assumpció de responsabilitats amb una clara orientació a la qualitat dels serveis que presta el CPNL.

Gestió de la informació i treball en xarxa

Un dels factors clau de l’organització del treball al CPNL és l’aposta per les noves tecnologies com a instrument de modernització de l’organització. Amb la finalitat de garantir la relació interpersonal i interprofessional, la manera de compartir la informació i el coneixement, i la coordinació i planificació del treball, el CPNL va iniciar el 2014 un canvi en els sistemes d’informació, que va començar per la unificació dels diversos mètodes d'intercanvi d'informació en un entorn comú a tots els usuaris, i que ve acompanyat d’un itinerari formatiu sobre TIC per a la capacitació digital del personal, que ha de culminar el primer semestre de 2016.

Comunicació interna

Nova Intranet

La intranet del CPNL es va crear fa deu anys i és per això que al 2014 va sorgir la iniciativa d'actualitzar-la completament. L'objectiu és tenir la nova intranet operativa al llarg de l'any 2016.

Durant el 2015 s'ha constituït un grup de treball format per personal de tots els àmbits de Serveis Centrals i de Gerència, que han treballat en la seva conceptualització. A partir de la feina feta per aquest grup, es va fer un encàrrec concret a una empresa externa perquè creés la infraestructura informàtica i el disseny. A finals de 2015 aquesta infraestructura ja estava creada, i ja s'hi havien començat a entrar continguts.

La nova intranet pretén ser un espai de treball on tot el personal tingui allò que necessita, constituint un autèntic espai d'informació organitzada per posar-la a l'abast de qui la necessita en el moment que la necessita. Això és el que avui entenem per gestió del coneixement.

La intranet, finalment, serà l'espai que integrarà tots els serveis TIC amb què s'ha anat dotant el CPNL i serà un instrument valuós per crear comunitat i per ajudar-nos a assolir els objectius que, com a institució, tenim encomanats.

Renovació del butlletí intern

Des del març de 2014 que de forma bimestral el Consorci envia a tot el seu personal el Butlletí intern del CPNL. Aquest butlletí és un instrument molt important per donar a conèixer tota l'activitat de CPNL entre totes les persones implicades per, així, ajudar a crear una xarxa real que ens ajudi en les nostres tasques diàries i que sigui generadora dels valors que com a CPNL ens fem nostres, com la col·laboració i la transparència.

Al mes de juny es va considerar que havia arribat el moment de fer-ne una revisió per, així, poder millorar-lo. Des de l'Àmbit de Projecció es va dur a terme una enquesta adreçada a tots els treballadors del CPNL. Les valoracions van ser força positives, tot i que es van poder recollir tot un seguit de propostes de millora per poder-lo fer més interessant.

Gràcies als comentaris i valoracions es van introduir els canvis següents:

  • Fusionar els dos apartats «Has de saber» i «Saps que» amb un de sol: «T'interessa».
  • Modificar l'apartat «Nosaltres» amb nou enfocament al treballador del CPNL, amb preguntes més relacionades amb el seu lloc de treball. També ens aproximem a un CNL, amb una entrevista al seu director. A cada butlletí es presenta un CNL, per ordre alfabètic, per tal de conèixer la seva estructura, qui hi treballa, fotos dels treballadors, etc.
  • L'apartat «Lleure» passa a dir-se «Més enllà del CPNL» , i té dos articles: un relacionat amb oci/lleure i un altre amb recomanacions culturals fetes voluntàriament per qui en vulgui enviar.
  • Un nou apartat «Fem xarxa» amb fotos, vídeos i piulades interessants dels CNL/treballadors i també amb una opció de «Recomana», on els treballadors ens podran fer arribar les seves propostes.
 
memoria2015/6organitzacio/ointerna.txt · Darrera modificació: 29/06/2016 10.09 per Joan Vilarnau
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes