Serveixen per estructurar un text. Afecten un fragment extens del text (paràgraf, apartat, grup d’oracions…) i estableixen ordre i relacions significatives entre frases.

Per introduir el tema del text

l’objectiu (principal/fonamental) d'aquest escrit/article és

aquesta exposició tracta de

ens proposem d’exposar

ens adrecem a vostè/vós per

Per encetar un tema nou

respecte a, quant a, pel que fa a, en relació a, sobre

un altre punt és, el punt següent tracta de

Per marcar ordre

d’entrada

d’antuvi

1r en primer lloc, primer, primerament, per començar

2n en segon lloc, segon, segonament

3r en tercer lloc, tercer, tercerament

Per distingir

d’una banda… de l’altra

Per oposar

per contra, al contrari, en canvi

Per continuar sobre el mateix punt

a més, després, tot seguit, de més

endemés, així mateix, igualment, d’altra banda

Per acabar d'explicar o aclarir

és a dir, en altres paraules, això és

Posar èmfasi

és a dir, cal insistir, o sia

en altres paraules, el més important, això és

dit d’una altra manera, la idea central és, en efecte

tal com s’ha dit, convé destacar

val la pena dir, s’ha de tenir en compte

Per donar detalls

per exemple

en particular

com a mostra

en el cas de

com és ara

(és) a saber

així

especialment

Per resumir

en resum, en síntesi

breument

recollint el més important

resumint, sintetitzant

en pocs mots, en poques paraules

en conjunt, en suma

recapitulant

globalment

comptat i debatut, considerat tot, tot comptat

Per acabar

en conclusió

per acabar

així, doncs,

per concloure

finalment

en definitiva

Per indicar el temps

abans

al mateix temps, a la vegada

després

suara

simultàniament

més tard

anteriorment

en el mateix moment

més endavant

poc/just abans

llavors

a continuació

tot seguit

Per indicar l'espai

a dalt, a baix

a la dreta, a l'esquerra, al centre, al costat

més amunt, més avall, al mig/centre, endins, enfora

davant, darrere

a prop, lluny

a l’interior, a l’exterior

sobre, sota

de cara, d’esquena

Per estructurar les idees. Afecten fragments més breus de text i connecten les idees entre elles a l’interior de l’oració.

Per indicar la causa

perquè

vist que

a causa de

a raó de

ja que

puix que

gràcies a

per culpa de

com que

a força de

atès que

considerant que

a còpia de

Per indicar la conseqüència

en conseqüència

a conseqüència de

per consegüent

per tant

així és que

cosa que

de manera que

per aquest fet

per això

doncs

Per indicar la condició

a condició de

en cas de, en cas que

si

només de, posat que

Per indicar la finalitat

perquè, per tal de, per tal que, a fi de, a fi que, la finalitat del qual

amb l’objectiu de

Per indicar l'objecció

encara que

mal que

malgrat que, (per) bé que, tot i que

 
parets/marcadors_textuals.txt · Darrera modificació: 30/05/2013 07.57 per Joan Vilarnau
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes