Gestionar un butlletí amb Mautic

1. Gestionar els usuaris

1.1. Preparar la llista d'usuaris

Un butlletí s'envia a un grup d'usuaris. Per tant, és important tenir un fitxer amb les adreces preparades. Els camps que podem incloure són l'adreça electrònica (obligatori) i el nom i cognoms (opcional). Cal preparar un full de càlcul amb aquestes informacions, i una primera fila que determini quina informació conté la columna: firstname (nom), lastname (cognom), company (empresa o entitat), email (correu electrònic) i city (ciutat):

Nota: el camp «company» el podem fer servir per identificar l'origen o la tipologia del contacte.

Un cop tenim la informació preparada, hem de guardar com el document (o anomena i desa) i seleccionar el format CSV, tenint en compte que cal seleccionar UTF8 i que el delimitador de camps ha de ser el punt i coma (;).

Informació sobre com guardar un csv amb codificació UTF-8, consulteu aquí.

1.2. Pujar les adreces al Mautic

Hem d'anar al Mautic i iniciar la sessió:

Un cop dins el Mautic, hem d'anar a l'opció «Segments», del menú de l'esquerra. Allà veurem tots els segments creats per a tots els usuaris del nostre Mautic, però no podrem veure les llistes d'adreces dels altres usuaris.

Els destinataris d'un butlletí són considerats contactes al Mautic. I els grups de contactes per ser utilitzats en els enviaments de butlletins es diuen segments. Per tant, hem de crear un segment on posarem els contactes del nostre butlletí. Per fer-ho, hem de fer clic a «New», a dalt a la dreta:

Allà hem d'omplir dos camps:

El nom ha de ser una paraula sense espais que identifiqui clarament el butlletí. L'àlies pot ser una descripció una mica més llarga.

Els altres camps s'han de deixar en «Yes» perquè sigui operatiu el segment, tenint en compte que el Mautic està configurat perquè en cap cas els altres usuaris tinguin accés a les adreces que nosaltres gestionem.

Després fem clic a «Save & Close» per guardar els canvis.

Un cop hem creat el segment del nostre butlletí, hem de seleccionar, en el menú de l'equerra l'opció «Contacts»:

Un cop a la pàgina de contactes, cal anar al menú de dalt a la dreta i desplegar el trianglet. Allà, triar l'opció «Import»:

Aleshores, haurem de fer clic al botó «Navega» per seleccionar el fitxer CSV que hem preparat. Cal tenir en compte que com a delimitador («Delimiter») hem fet servir el punt i coma (;), i així ho hem de posar. Els altres camps els podem deixar com estaven.

Fer clic a «Upload».

Cal omplir tres camps:

 • Contact owner: seleccionau el vostre usuari. Aquests contactes són vostres!
 • Contact segment: el del vostre butlletí.
 • Tags: es pot deixar en blanc.

Al quadre de sota hi ha els camps que el Mautic ha detectat i la correspondència amb els camps interns d'ell. Si hem posat el nom del camp correctament, ja els ha identificat.

Ja podem pujar els contactes fent clic a «Import in browser».

1.3. Actualització de les adreces electròniques del Mautic

Si tenim poques actualitzacions, podem editar una a una cadascuna de les adreces. Si en tenim moltes, el més aconsellable és exportar primer les adreces amb format CSV (en el mateix menú on havíem seleccionat importar-les), fer els canvis necessaris i després tornar-les a importar, amb el mateix mètode descrit a dalt.

Si triem aquest mètode, cal tenir en compte:

 • no hem d'esborrar la primer columna que ens exporta (ID), ja que si fem canvis a l'adreça electrònica i esborrem l'ID ens crearà un contacte nou i mantindrà l'antic
 • aquest mètode NO suprimeix adreces: si volem suprimir alguna adreça, ho hem de fer manualment

2. Preparació del butlletí

2.1. Al Houdini

Ara com ara, hem de preparar el butlletí amb el Houdini com fins ara i enviar-lo a un sol destinatari: nosaltres.

Quan tenim el butlletí fet, a l'hora de triar els destinataris no triem cap llista, sinó l'opció d'afegir-los manualment:

Marquem aquesta opció i cliquem «Continuar». Aleshores veiem una finestra on podem escriure una o més adreces. Hi escrivim només la nostra i fem clic a «Continuar»:

A continuació, com que ja hem importat la nostra adreça per a aquest butlletí, fem clic a «Continuar». Ja podem fer l'enviament, com sempre.

1.2. Pujar les adreces al Mautic

Hem d'anar al Mautic i iniciar la sessió:

Un cop dins el Mautic, hem d'anar a l'opció «Segments», del menú de l'esquerra. Allà veurem tots els segments creats per a tots els usuaris del nostre Mautic, però no podrem veure les llistes d'adreces dels altres usuaris.

Els destinataris d'un butlletí són considerats contactes al Mautic. I els grups de contactes per ser utilitzats en els enviaments de butlletins es diuen segments. Per tant, hem de crear un segment on posarem els contactes del nostre butlletí. Per fer-ho, hem de fer clic a «New», a dalt a la dreta:

Allà hem d'omplir dos camps:

El nom ha de ser una paraula sense espais que identifiqui clarament el butlletí. L'àlies pot ser una descripció una mica més llarga.

Els altres camps s'han de deixar en «Yes» perquè sigui operatiu el segment, tenint en compte que el Mautic està configurat perquè en cap cas els altres usuaris tinguin accés a les adreces que nosaltres gestionem.

Després fem clic a «Save & Close» per guardar els canvis.

Un cop hem creat el segment del nostre butlletí, hem de seleccionar, en el menú de l'equerra l'opció «Contacts»:

Un cop a la pàgina de contactes, cal anar al menú de dalt a la dreta i desplegar el trianglet. Allà, triar l'opció «Import»:

Aleshores, haurem de fer clic al botó «Navega» per seleccionar el fitxer CSV que hem preparat. Cal tenir en compte que com a delimitador («Delimiter») hem fet servir el punt i coma (;), i així ho hem de posar. Els altres camps els podem deixar com estaven.

Fer clic a «Upload».

Cal omplir tres camps:

 • Contact owner: seleccionau el vostre usuari. Aquests contactes són vostres!
 • Contact segment: el del vostre butlletí.
 • Tags: es pot deixar en blanc.

Al quadre de sota hi ha els camps que el Mautic ha detectat i la correspondència amb els camps interns d'ell. Si hem posat el nom del camp correctament, ja els ha identificat.

Ja podem pujar els contactes fent clic a «Import in browser».

1.3. Actualització de les adreces electròniques del Mautic

Si tenim poques actualitzacions, podem editar una a una cadascuna de les adreces. Si en tenim moltes, el més aconsellable és exportar primer les adreces amb format CSV (en el mateix menú on havíem seleccionat importar-les), fer els canvis necessaris i després tornar-les a importar, amb el mateix mètode descrit a dalt.

Si triem aquest mètode, cal tenir en compte:

 • no hem d'esborrar la primer columna que ens exporta (ID), ja que si fem canvis a l'adreça electrònica i esborrem l'ID ens crearà un contacte nou i mantindrà l'antic
 • aquest mètode NO suprimeix adreces: si volem suprimir alguna adreça, ho hem de fer manualment

2. Preparació del butlletí

2.1. Al Houdini

Ara com ara, hem de preparar el butlletí amb el Houdini com fins ara i enviar-lo a un sol destinatari: nosaltres.

Quan tenim el butlletí fet, a l'hora de triar els destinataris no triem cap llista, sinó l'opció d'afegir-los manualment:

Marquem aquesta opció i cliquem «Continuar». Aleshores veiem una finestra on podem escriure una o més adreces. Hi escrivim només la nostra i fem clic a «Continuar»:

A continuació, com que ja hem importat la nostra adreça per a aquest butlletí, fem clic a «Continuar». Ja podem fer l'enviament, com sempre.

2.2. Al programa de correu i al navegador

Rebrem el butlletí al nostra programa de correu. A dalt de tot del butlletí hi ha un enllaç que diu «Llegeix-lo al nostre web».

Hem de clicar aquest enllaç i veurem el butlletí al navegador.

Allà hem de fer clic amb el botó de la dreta sobre l'àrea d'un color (el lateral del web) i seleccionar «Codi font de la pàgina» (si més no amb Firefox; altres navegadors poden incloure altres llegendes):

Aquest codi font el necessitarem després. Per tant, no tanquem aquesta finestra amb el codi font.

2.3. Al Mautic

Hem d'anar al Mautic i, un cop dins, hem d'anar al menú lateral esquerre, desplegar l'opció «Canals »(o «Channels») i fer clic a «Correu» (o «Emails»):

Un cop allà, fer clic, a dalt a la dreta, al botó «New»:

Allà, seleccionar «New segment email»

Allà, omplir els camps de la dreta, a partir d'aquests criteris:

 • Subject: Assumpte del buttletí. Serà el nom del correu que rebran els destinataris
 • Internal name: és el nom intern. ha de servir per identificar el butlletí i el número, per exemple, heura digital 39
 • Contact segment: a quin o quins segments de contactes s'enviarà (s'explica al punt 1)
 • Category: a quina categoria es classifica el butlletí. Cal que tots els butlletins que es diguin igual estiguin dins una mateixa categoria.
 • Language: important establir sempre «català».
 • Is a translation of: cal deixar-ho sense cap opció («Choose a translated item…»).
 • Published: Posar-ho a «Yes».
 • Publish at: cal deixar-ho en blanc.
 • Unpublish at: també en blanc.
 • Unsubscribe feedback form: també en blanc.
 • Preference center page: seleccionar la pàgina «Centre de preferències del correu (15)».

Google Analytics UTM tags: serveix per poder tenir estadístiques del butlletí a Google Analytics.

 • Campaign source: posar sempre «mail».
 • Campaign medium: posar «butlleti».
 • Campaign name: posar un mot (un sol mot sense accents ni espais) que identifiqui el vostre butlletí.
 • Campaign content: posar el número del butlletí.

A continuació hem de configurar el correu.

Per fer-ho, hem de fer clic a la pestanya «Advanced»:

Ara hem d'omplir aquests camps, en funció de qui volem que aparegui com a remitent del butlletí.

3. Creació del butlletí

3.1. Importar el butlletí

En aquest moment, ja podem importar el butlletí que hem fet amb el Houdini. Per fer-ho, hem de (1) tornar a la pestanya «Theme», (2) seleccionar el tema «Code Mode» i (3) clicar al Constructor («Builder»):

Un cop a dins, veurem una pantalla dividida verticalment en dues parts: a l'esquerra, el butlletí i, a la dreta, el codi font. Ara hem d'esborrar tot el codi font per poder importar el que ha generat el Houdini. Per fer-ho l'hem de seleccionar tot (clic en qualsevol part del codi i control a) i prémer la tecla suprimir.

A continuació hem d'anar a la pestanya on tenim el codi del butlletí generat pel Houdini.

Aquí hem de seleccionar TOT EL CODI, des del primer caràcter de la primera línia, fins a l'últim de l'última. És fàcil fer-ho fent control a i després copiar-lo amb control c.

Ara, amb tot el codi copiat, hem de tornat al Mautic i enganxar el codi (control v) a la subfinestra de la dreta. De seguida el Mautic generarà el butlletí a l'esquerra:

3.2. Adaptar el peu a la llei de protecció de dades

Aquí el butlletí ja està generat, però val la pena introduir una modificació que ens permet el Mautic i no el Houdini: que cada usuari es pugui gestionar la baixa. Per fer-ho, ens hem de desplaçar, a la pantalla de la dreta, fins al final del codi i pujar amunt fins que trobem una línia que diu: <!– Peu –>

Aleshores hem d'esborrar des d'aquesta línia fins al final i enganxar-hi aquest codi:

  <!-- Peu -->
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="811" bgcolor="#000000" align="center">
    <tr>
      <td colspan="5" height="20"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="32"></td>
      <td class="copy">
        <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a> 2018 Consorci per a la Normalització Lingüística
       <br /><br />
       Butlletí enviat a {leadfield=email}. Si no voleu rebre més informació del Consorci per a la Normalització Lingüística<br />per mitjans electrònics podeu modificar la vostra configuració de subscripció a les llistes del CPNL al següent <a href="{unsubscribe_url}">enllaç</a>.
      </td>
      <td>
        <ul class="peu">
          <li><a href="http://www.cpnl.cat/contacte.html"><img src="http://www.cpnl.cat/public/media/plantilles/model0/img/kland_peu_rosa.gif" width="16" height="10" alt="" />Contacte</a></li>
          <li><a href="{unsubscribe_url}"><img src="http://www.cpnl.cat/public/media/plantilles/model0/img/kland_peu_rosa.gif" width="16" height="10" alt="" />Baixa</a></li>
        </ul>
      </td>
      <td width="32"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" height="20"><img src="http://www.cpnl.cat/public/control.php?id=[[codi|]]" style="display:none;" /></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- /Peu -->

</body>

</html>

3.3. Altres canvis

Podem aprofitar aquest moment per fer algun altre canvi, però a partir d'aquí ja és completament opcional.

El primer és establir que la versió web del butlletí no sigui la que genera el Houdini, sinó la que genera el Mautic. Això té importància pel que fa a les estadístiques: els clic que fa la gent a la pàgina del Houdini el Mautic no les registra, mentre que les que fa a la versió web generada pel mateix Mautic, sí que les podrem veure després.

Per fer aquest canvi, hem d'anar a la línia 152 de la subfinestra amb el codi (control g i escriure 152). Allà ens trobarem una cosa com:

Aquí hem de canviar el que hi ha entre < i > just abans d'on diu «Llegeix-lo al nostre web» i posar el següent: <a href=«{webview_url}»>. O, el que és el mateix, canviar tota la línia per:

<img src="http://www.cpnl.cat/public/media/plantilles/model0/img/ull.gif" width="26" height="15" alt="" align="top" /> No visualitzes correctament aquest correu? <a href="{webview_url}">Llegeix-lo al nostre web</a>.

Si, a més, hem fet una pàgina a mà amb tots els números del butlletí, podem canviar l'enllaç a la línia 188.

Simplement cal canviar l'adreça marcada en groc per la de la pàgina que hagueu fet vosaltres.

3.4. Finalitzar l'edició del butlletí al Mautic

Un cop hem fet totes les modificacions, hem d'anar a dalt del codi i tancar el Constructor («Close Bulider»)

A la pàgina on hem tornat, hem de clicar «Save & Close».

4. Enviar el butlletí

Des de la pàgina on ens ha portat després d'editar el butlletí (també hi podem anar des del menú esquerre: Channels > Emails. Allà veurem que tenim un butlletí ni enviat. Si hi fem clic, ens portarà a aquesta mateixa pàgina) podem fer l'enviament del butlletí. Les opcions que tenim aquí són bàsicament:

 1. Tornar a editar el butlletí.
 2. Fer l'enviament a tot el segment definit.
 3. Enviar-ne una prova, igual que el Houdini, a l'adreça o les adreces que s'especifiquin.

Per fer l'enviament només cal fer clic a «Send» i confirmar-ho. Mentre es fa l'enviament no es pot tancar la pàgina. Quan acaba, ens mostra les estadístiques de recepció i lectura en temps real.

3. Creació del butlletí

3.1. Importar el butlletí

En aquest moment, ja podem importar el butlletí que hem fet amb el Houdini. Per fer-ho, hem de (1) tornar a la pestanya «Theme», (2) seleccionar el tema «Code Mode» i (3) clicar al Constructor («Builder»):

Un cop a dins, veurem una pantalla dividida verticalment en dues parts: a l'esquerra, el butlletí i, a la dreta, el codi font. Ara hem d'esborrar tot el codi font per poder importar el que ha generat el Houdini. Per fer-ho l'hem de seleccionar tot (clic en qualsevol part del codi i control + a) i prémer la tecla suprimir.

A continuació hem d'anar a la pestanya on tenim el codi del butlletí generat pel Houdini.

Aquí hem de seleccionar TOT EL CODI, des del primer caràcter de la primera línia, fins a l'últim de l'última. És fàcil fer-ho fent control + a i després copiar-lo amb control + c.

Ara, amb tot el codi copiat, hem de tornat al Mautic i enganxar el codi (control + v) a la subfinestra de la dreta. De seguida el Mautic generarà el butlletí a l'esquerra:

3.2. Adaptar el peu a la llei de protecció de dades

Aquí el butlletí ja està generat, però val la pena introduir una modificació que ens permet el Mautic i no el Houdini: que cada usuari es pugui gestionar la baixa. Per fer-ho, ens hem de desplaçar, a la pantalla de la dreta, fins al final del codi i pujar amunt fins que trobem una línia que diu: <!– Peu –>

Aleshores hem d'esborrar des d'aquesta línia fins al final i enganxar-hi aquest codi:

  <!-- Peu -->
  <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="811" bgcolor="#000000" align="center">
    <tr>
      <td colspan="5" height="20"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td width="32"></td>
      <td class="copy">
        <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="http://i.creativecommons.org/l/by-nc-sa/4.0/88x31.png" /></a> 2018 Consorci per a la Normalització Lingüística
       <br /><br />
       Butlletí enviat a {leadfield=email}. Si no voleu rebre més informació del Consorci per a la Normalització Lingüística<br />per mitjans electrònics podeu modificar la vostra configuració de subscripció a les llistes del CPNL al següent <a href="{unsubscribe_url}">enllaç</a>.
      </td>
      <td>
        <ul class="peu">
          <li><a href="http://www.cpnl.cat/contacte.html"><img src="http://www.cpnl.cat/public/media/plantilles/model0/img/kland_peu_rosa.gif" width="16" height="10" alt="" />Contacte</a></li>
          <li><a href="{unsubscribe_url}"><img src="http://www.cpnl.cat/public/media/plantilles/model0/img/kland_peu_rosa.gif" width="16" height="10" alt="" />Baixa</a></li>
        </ul>
      </td>
      <td width="32"></td>
    </tr>
    <tr>
      <td colspan="5" height="20"><img src="http://www.cpnl.cat/public/control.php?id=[[codi|]]" style="display:none;" /></td>
    </tr>
  </table>
  <!-- /Peu -->

</body>

</html>

3.3. Altres canvis

Podem aprofitar aquest moment per fer algun altre canvi, però a partir d'aquí ja és completament opcional.

El primer és establir que la versió web del butlletí no sigui la que genera el Houdini, sinó la que genera el Mautic. Això té importància pel que fa a les estadístiques: els clic que fa la gent a la pàgina del Houdini el Mautic no les registra, mentre que les que fa a la versió web generada pel mateix Mautic, sí que les podrem veure després.

Per fer aquest canvi, hem d'anar a la línia 152 de la subfinestra amb el codi (control + g i escriure 152). Allà ens trobarem una cosa com:

Aquí hem de canviar el que hi ha entre < i > just abans d'on diu «Llegeix-lo al nostre web» i posar el següent: <a href=«{webview_url}»>. O, el que és el mateix, canviar tota la línia per:

<img src="http://www.cpnl.cat/public/media/plantilles/model0/img/ull.gif" width="26" height="15" alt="" align="top" /> No visualitzes correctament aquest correu? <a href="{webview_url}">Llegeix-lo al nostre web</a>.

Si, a més, hem fet una pàgina a mà amb tots els números del butlletí, podem canviar l'enllaç a la línia 188.

Simplement cal canviar l'adreça marcada en groc per la de la pàgina que hagueu fet vosaltres.

3.4. Finalitzar l'edició del butlletí al Mautic

Un cop hem fet totes les modificacions, hem d'anar a dalt del codi i tancar el Constructor («Close Bulider»)

A la pàgina on hem tornat, hem de clicar «Save & Close».

4. Enviar el butlletí

Des de la pàgina on ens ha portat després d'editar el butlletí (també hi podem anar des del menú esquerre: Channels > Emails. Allà veurem que tenim un butlletí ni enviat. Si hi fem clic, ens portarà a aquesta mateixa pàgina) podem fer l'enviament del butlletí. Les opcions que tenim aquí són bàsicament:

 1. Tornar a editar el butlletí.
 2. Fer l'enviament a tot el segment definit.
 3. Enviar-ne una prova, igual que el Houdini, a l'adreça o les adreces que s'especifiquin.

Per fer l'enviament només cal fer clic a «Send» i confirmar-ho. Mentre es fa l'enviament no es pot tancar la pàgina. Quan acaba, ens mostra les estadístiques de recepció i lectura en temps real.

 
mautic/inici.txt · Darrera modificació: 17/01/2019 12.09 per Joan Vilarnau
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Netvibes