La motivació a l'aula de català

Marc teòric

Presentació
Marc teòric
Decàleg
Eines de reflexió i d'autoavaluació
Bones pràctiques
Fonts
Crèdits
Contacte

globe_paper_people.jpgLa consideració de la motivació com una de les bases imprescindibles en l’aprenentatge de llengües ha estat a bastament recollida per diferents autors durant la segona meitat del segle XX i inicis del XXI 1) . El concepte de motivació es pot interpretar des de diferents vessants, però en general és considerada com un dels motors principals de l’aprenentatge. Gardner (1985: 10) sosté que la motivació per aprendre una llengua consta de la combinació de tres factors: “l'esforç, el desig d’aprendre la llengua i unes actituds favorables envers aquest aprenentatge“.

Partint d’aquesta definició, ens podem adonar que el paper del docent és crucial per fomentar sobretot els dos darrers factors: el desig d’aprendre i el desenvolupament d’unes actituds favorables envers la llengua i el seu aprenentatge. Mostrant unes actituds determinades i desplegant unes estratègies concretes, que habitualment passen per considerar l’afectivitat com a irrenunciable per assolir nous aprenentatges, el docent pot incidir de manera pràctica i efectiva en la motivació de l’aprenent vers l’aprenentatge de la llengua. Tal com cita Dörnyei (2008: 42), “el procés motivador acostuma a ser a llarg termini, construït a partir d’un «granet de confiança i afecte després de l’altre» (Scheidecker i Freeman 1999: 126)”.

La base de les orientacions per a una pràctica docent motivacional ha estat extreta de l’obra de Dörnyei Estratègies de motivació a l’aula de llengües, i parteix de la premissa que la motivació és un procés que el docent ha d’exercir de manera conscient i sostinguda en el temps per tal de “causar efectes positius sistemàtics i duradors (en l’aprenent)” (Dörnyei 2008: 45).

Recomanem:1)
Se’n pot consultar una bona síntesi a l’article de Mallart i al capítol 1 de l’obra de Dörnyei, citats ambdós a la bibliografia.
 
motivacio/marcteoric.txt · Darrera modificació: 09/03/2017 12.38 (edició externa)
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes