2.1 Acolliment lingüístic

Amb l’acolliment lingüístic, el CPNL pretén facilitar a les persones immigrades, a través de la llengua, la integració social, la igualtat d’oportunitats i evitar-los situacions d’exclusió; per tant, facilitar la cohesió social d’una societat cada vegada més multilingüe.

Cursos inicials i bàsics del CPNL

Per garantir la cohesió social és molt important que les persones es puguin comunicar amb fluïdesa i que tothom pugui conèixer la llengua del país. Per afavorir que la nova ciutadania de Catalunya pugui entendre i parlar el català, el CPNL organitza cursos de nivell inicial i bàsic.

36.744 inscrits estrangers als cursos inicials i bàsics

Gràfic 6. Procedència dels alumnes estrangers dels cursos inicials i bàsics. Any 2015

Els alumnes provinents d'Amèrica del Sud, central, Mèxic i el Carib són els més nombrosos i representen gairebé la meitat dels alumnes nascuts a l'estranger dels cursos inicials i bàsics (48,5%).

Els alumnes nascuts a l'Àfrica del Nord representen un 15,6% del total i segueixen sent el segon grup més nombrós d'alumnes nascuts a l'estranger. Els alumnes provinents d'Àsia són els tercers i representen un 13,9% del total.

Quant a grups inferiors al 10%, hi ha els alumnes provinents de la Unió Europea (9,9%), de la resta d'Àfrica (6%) i de l'Europa extracomunitària (5,3%).

Certificats de primera acollida

El CPNL rep cada any l'encàrrec de gestió de la Direcció General per a la Immigració per oferir la formació i la certificació requerida per a l'elaboració dels informes d'estrangeria i per als tràmits del certificat de primera acollida. Pel que fa al certificat de primera acollida, tal com recull el Decret 150/2014, de 18 de novembre, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, el CPNL és l'organisme encarregat d'impartir els cursos que permeten a les persones certificar les competències lingüístiques bàsiques en llengua catalana (mòdul A.1). A més, la Direcció General per a la Immigració també compta amb el CPNL per impartir el Mòdul C del certificat de primera acollida, mòdul corresponent al coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic.

228 cursos, 5.458 inscripcions

El fet d'impartir el mòdul de coneixements de la societat catalana segueix el fil que el CPNL ha teixit des de l'inici de la seva activitat d'acolliment lingüístic, ja que sempre ha considerat que per afavorir la cohesió social és essencial que les persones que conviuen en la mateixa societat puguin entendre's, tant comunicant-se amb la llengua de la societat d'acollida com comprenent-ne els costums i les maneres de fer.

Pel que fa a l'encàrrec directe de realització de cursos de català fet per la Direcció General per a la Immigració, s'han organitzat 228 cursos i hi ha hagut 5.458 inscripcions.

Programa de Reincorporació al Treball

Cal esmentar també, dins l'encàrrec de la Direcció General per a la Immigració, el cursos de català inclosos en el Programa de Reincorporació al Treball, amb el qual Immigració ofereix formació a persones d’origen immigrant, principalment en risc d’irregularitat sobrevinguda, i a persones reagrupades, per reincorporar-les al mercat de treball, donar-los eines per moure’s autònomament en la societat i promoure la seva integració en la dinàmica local. El projecte se centra en tres recursos: un mòdul de català i de coneixement de la societat catalana; un mòdul de formació laboral, a càrrec d’entitats formatives, i les pràctiques formatives en empreses del sector. El CPNL s'ocupa del mòdul formatiu de llengua catalana i del mòdul de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic. La suma d’hores de l’oferta formativa per a cada grup d’alumnes és d'un total de 65 hores. El 2015 s'han organitzat 17 cursos del mòdul de coneixements de la societat catalana i el seu marc jurídic (261 persones), dotze cursos de llengua catalana (Bàsic i elementals), amb un total de 265 persones inscrites, 74 de les quals s’han inscrit als cursos generals a diferents localitats, amb la participació directa d'entitats locals, que són les que coordinen l'activitat.

 
memoria2015/2lengcohesio/acolliment.txt · Darrera modificació: 31/05/2016 11.41 per Cristina Aguilera
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

  • Facebook
  • YouTube
  • Twitter
  • Netvibes