2.2 Treball en xarxa

Durant l’any 2015, per fomentar la integració i la cohesió social a través del coneixement de la llengua, el CPNL ha participat activament en xarxes de foment de l’ús del català i d’acolliment lingüístic, en col·laboració amb organismes públics i d’altres entitats cíviques i socials que presten serveis d’acolliment lingüístic.

Participació en xarxes de foment lingüístic i taules d’acollida municipals

L’aprenentatge de la llengua és un element important en les polítiques d’acollida i, per tant, és imprescindible una bona coordinació entre els centres de normalització lingüística, els ens locals i les entitats que presten serveis a les persones nouvingudes.

El Consorci, mitjançant els diversos CNL, es coordina amb els departaments municipals relacionats amb l’acolliment, perquè les persones que han arribat a Catalunya coneguin, millorin i aprofundeixin el seu coneixement del català.

Les xarxes de foment lingüístic en què participen els diversos centres organitzen activitats per fomentar i difondre la llengua i la cultura catalanes en l’àmbit municipal, especialment adreçades a la població nouvinguda. Durant aquest darrer any, els centres de normalització lingüística han estat col·laborant estretament amb els ens locals i altres entitats.

Aquest tipus de xarxes d’acollida i de foment del català duen a terme les següents accions:

 • Coordinació del teixit institucional i privat que ofereix accions formatives de caràcter formal i informal a la població adulta.
 • Creació d’una xarxa permanent d’intercanvi d’informació i formació informal entre els seus membres.
 • Anàlisi, detecció de necessitats i cerca de recursos per tirar endavant els plans de treball i projectes.
 • Elaboració, execució i seguiment de plans de treball i programes conjunts.
 • Organització de sessions d’acollida, de sensibilització i de coneixement de l’entorn.

Experiències en xarxa

Una bona mostra d’aquestes col·laboracions amb altres organismes locals són els punts de trobada entre tècnics i voluntaris per reflexionar i compartir experiències. L’any 2015, el CPNL ha participat directament en l’organització i aportació d’experiències en:

 • L’acolliment lingüístic: el context social i personal i la innovació en l’aprenentatge. Es tracta d'un bon model de treball en xarxa, tant des de la perspectiva d’organització (perquè surt del treball conjunt de la Comissió d’Organismes i Serveis per al Foment de la Llengua Catalana de Girona) com dels destinataris (perquè neix amb la voluntat d’oferir espais per compartir recursos, eines i experiències entre professorat de català i altres professionals i voluntaris d’organismes i entitats vinculats a l’acolliment lingüístic). El CPNL va completar la seva participació en l’organització amb la presentació de l’experiència «La motivació a l’aula», a càrrec de Mariona Mas (CNL de Sabadell) i Agnès Llagostera (CNL de Girona). Hi van assistir 120 persones.
 • 8a Jornada de Llengua i Migració de l’Anoia. És una jornada organitzada conjuntament entre el Pla de Ciutadania i Convivència i el Servei Comarcal de Català de l’Anoia. Un bon model també per compartir experiències i necessitats entre tècnics, dedicat, majoritàriament, a la normalització lingüística. La Jornada s’adreçava a personal del CPNL, professorat de secundària, personal d’aules d’acollida, professionals i voluntaris d’entitats i organismes que treballen en l’àmbit de la immigració i la formació d’adults a tot Catalunya. Hi van assistir 42 persones.
 
memoria2015/2lengcohesio/xarxa.txt · Darrera modificació: 13/07/2016 09.53 per Cristina Aguilera
 
Excepte on es digui una altra cosa, el contingut d'aquest wiki està subjecte a la llicència següent: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
Consorci per a la Normalització Lingüística

Els continguts d'aquest lloc estan subjectes a una llicència de Creative Commons Creative Commons

Seguiu-nos a:

 • Facebook
 • YouTube
 • Twitter
 • Netvibes